Про кафедру

Кафедру англійської мови факультету перекладознавства було створено у 2000 р. на базі кафедри практики германських і романських мов. (Докладніше про історію кафедри — тут.)

З вересня 2010 р. кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Яценко Л.М.

Навчальна і навчально-методична діяльність кафедри зосереджена на викладанні практичних мовних дисциплін. Організацію навчальної роботи кафедри здійснюють 12 методичних секцій.

Об’єднуючи різні покоління педагогів, кафедра налічує 13 викладачів, більшість із яких здобули фах саме в КНЛУ.

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри — дослідження в галузі методики викладання іноземних мов, філології та перекладу.

Кафедра англійської мови факультету перекладознавства бере участь у налагодженні й підтримці міжнародних зв’язків із зарубіжними фахівцями та науковцями.