Публікації

Наукові статті та тези викладачів кафедри

Посібники та підручники, видані викладачами кафедри:

 1. A Practical Guide To Learning English: навчальний посібник/ Аксьонова Н.О., Воскрес А.А., Гіжевська С.М., Гриневич О.Л., Попович Ю.О., Подсєвак К.С., Ящук Л.В., Гінда В.В., Семеній С.Я. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2012. – 290 c.
 2. A Practical Guide To Learning English: навчальний посібник/ Пасічник Т.Д., Бойко А.О, Гриневич О.Л., Зацерковний О.А. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2016. – 349 c.
 3. Аненко Н.І., Гладуш Н.Ф., Подсєвак К.С. Self-Study English Course. – К.: Освіта України, 2010.
 4. Аненко Н.І., Килимник Т.М., Ящук Л.В. Вживаємо граматику : Посібник з практичної граматики англійської мови для студентів ІІ курсу факультету перекладачів. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2008.
 5. Березос В.В., Гіжевська С.М. A Practical Guide to Learning English : Посібник з англійської мови для студентів ІІ курсу факультету перекладачів. Частина ІІ. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009.
 6. Богдан В.В., Галух О.О., Мартинюк О.С., Пожар А.Б., Сушкова Н.О. A Practical Guide to Learning English (Ч. ІІ) : Посібник з практики усного та писемного мовлення. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2005.
 7. Богдан В.В., Галух О.О., Пожар А.Б., Скрябіна В.Б. A Practical Guide to Learning English (Ч. І) : Посібник з практики усного та писемного мовлення. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2004.
 8. Великова Л.М. Фонетика англійської мови : Фоностилістика, риторика мовленнєвої комунікації : Посібник. – Вінниця, Нова книга, 2005.
 9. Великова Л.М., Аненко Н.І., Сушкова Н.О. Вживаємо англійську : Посібник для студентів V курсу факультету перекладачів. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008.
 10. Сташко Г.І., Титова Н.Ю. English-in-Use / Англійська мова : Навч. посібник. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014.
 11. Сташко Г.І., Титова Н.Ю. Let’s Start. An Introductory Course of English / Англійська мова : Навчальний посібник. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014.
 12. Титова Н.Ю., Яценко Л.М. English Articles (Англійські артиклі) : Навчальний посібник. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2007.
 13. Чумак Н.Б., Сташко Г.І. Посібник з англійської як другої іноземної мови для студентів IV курсу факультету перекладачів. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008.
 14. Яценко Л.М. (у співавторстві) Англійська мова для вступників до вищих навчальних закладів (для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра) : Навчальний посібник . – Ірпінь, 2011.