Матеріали з фонетики

Пояснювальна записка дисципліни

Анотація дисципліни

Орієнтовний список питань для підсумкового контролю

Зразок МКР

Опис системи модульно-рейтингового оцінювання

Навчально-тематичний план

 

Додаткові матеріали: