ІІ курс денної форми навчання

Робоча програма з другої іноземної мови для студентів ІІ курсу денної форми навчання

Структура навчальної дисципліни

Плани практичних занять: ІІІ семетр, IV семестр

Тематика практичних занять

Система модульно-рейтингового контролю

Зразки МКР

Критерії оцінювання відповіді студента

Орієнтовні питання до іспиту