ІІ курс денної форми навчання

Робоча програма з першої іноземної мови для студентів ІІ курсу денної форми навчання.

Плани практичних занять із першої іноземної мови.

Плани практичних занять із граматики.