ІІІ курс

Що і коли вивчаємо


Основний посібник з англійської мови для туризмознавців

Додатковий матеріал

Посібник з граматики


Система модульно-рейтингового контролю

Критерії оцінки відповіді студента на заліку

Критерії оцінки модульної контрольної роботи


Зимова сесія 2020–2021: