Викладацький склад

На кафедрі працює 22 викладачі (3 — за внутрішнім сумісництвом), із них: 1 доктор наук, 8 кандидатів наук, 1 професор, 7 доцентів, 7 старших викладачів, 8 викладачів: