Виховна діяльність

Викладачі кафедри виконують обов’язки кураторів у тих групах, у яких ведуть практичні заняття з першої іноземної мови на І та ІІ курсах. Куратори працюють за планами роботи, складеними з урахуванням плану виховної роботи університету. Слід зазначити, що викладачі-куратори І–ІІ курсів наполегливо працюють над:

  • формуванням творчої атмосфери в групах, спонукаючи студентів до глибокого опанування обраного фаху, самонавчання й самовиховання, вироблення таких рис характеру, як працелюбність, дисциплінованість, вимогливість до себе, цілеспрямованість, почуття обов’язку;
  • особистим впливом на організацію навчального процесу в групах, контролем відвідування занять і успішності студентів.

У серпні щороку куратори беруть участь у Посвяті в студенти, допомагають студентам підготуватися до Дебюту першокурсника.

У жовтні святкується День перекладача, і куратори проводять країнознавчу вікторину, яка охоплює питання з історії, географії й культури Великобританії та США.

Куратори проводять бесіди й диспути зі студентами в межах відзначення Міжнародного дня студента, вшанування Дня пам’яті жертв голодомору, подвигів учасників Революції гідності, Дня пам’яті та примирення та річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Щороку куратори беруть участь у батьківських зборах із метою інформування батьків про успішність студентів, обговорення нагальних проблем навчально-виховного процесу та шляхів їх вирішення.

 У межах тижня кафедри проводяться такі заходи за участі студентів І–ІV курсів:

  • фонетичний конкурс на кращого читця серед студентів І курсу. Конкурсні завдання передбачають декламацію віршів англійських поетів (відповідальна — ст. викл. Смаженко О. А.);
  • олімпіада з англійської мови як першої іноземної серед студентів ІІ курсу (відповідальна — доц. Фабрична Я. Г.);
  • конкурс на найкращий переклад вірша (відповідальна — ст. викл. Ніколаєнко С. В.).

Також куратори І–ІІ курсів відповідно до встановленого графіку відвідують студентів, які проживають у гуртожитку № 1, нагадують про правила поведінки й оптимальної організації робочого дня, а також побутові проблеми студентів.

На кафедрі працює «Клуб знавців англійської мови». Основна мета діяльності клубу — ознайомлення студентів із культурою англомовних країн та вдосконалення їхніх мовленнєвих навичок і умінь шляхом спілкування з носіями мови. Спікером клубу є Террі Еплінг (Terry Appling, США), член української громадської організації студентів-християн (ССХ), яка об’єднує освітянську молодь і студентів-християн та створена для розвитку творчих і духовних інтересів молоді. На щотижневих засіданнях клубу носії мови можуть поділитися своїм досвідом із різних сфер життя, розширюючи в такий спосіб світогляд і країнознавчу обізнаність студентів, обговорювати актуальні проблеми сьогодення.

Із лютого 2015 р. по 2017 р. доцент кафедри Фабрична Я. Г. керувала студентським гуртком у форматі студії перекладу й дубляжу Big Bang Studio (Translation & Dubbing). Головна мета проекту — показати студентам, майбутнім перекладачам, що набуті під час аудиторних занять в університеті знання, навички, вміння та комунікативні здібності мають практичну цінність, тим самим підвищити мотивацію до навчання. Члени гуртка займалися проектною роботою, яка полягала в перекладі молодіжних телесеріалів, сіткомів, анімаційних фільмів, політичних промов, інтерв’ю тощо та подальшому їх озвучуванні мовою перекладу. У межах студії працювали дві творчі групи: KPUПA та Serial Killers.

Над кожним проектом працювала команда на чолі з керівником, який виконував організаційну, контролювальну та звітну функції. Він розподіляв завдання, ролі, визначав терміни виконання проекту, форму та терміни презентації кінцевого результату. Гурток об’єднував18 студентів II та V курсів факультету перекладачів.

Із лютого 2019 р. гурток поновив свою діяльність. Розпочалася робота над перекладом і озвучуванням українського документального фільму про виникнення козацтва із серії «Цікаво про історію України» англійською мовою. У проекті беруть участь студенти ІІ курсу.