Про кафедру

Кафедру англійської мови факультету перекладачів було створено в 2000 р. на базі кафедри практики германських і романських мов. (Детальніше про історію кафедри – тут.)

З вересня 2010 р. кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Яценко Л.М.

Навчальна і навчально-методична діяльність кафедри зосереджена на викладанні практичних мовних дисциплін. Організацію навчальної роботи кафедри здійснюють 13 методичних секцій.

Об’єднуючи різні покоління педагогів, кафедра налічує 20 викладачів, більшість із яких здобули фах саме в КНЛУ.

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри – дослідження в галузі методики викладання іноземних мов, філології та перекладу.

Кафедра англійської мови факультету перекладачів бере участь в налагодженні й підтримці міжнародних зв’язків із зарубіжними фахівцями та науковцями.