Наукова діяльність

Викладачі кафедри працюють над колективною темою «Лінгво-методичні засади навчання англійської мови та культури у мовному ВНЗ» (затверджена на засіданні кафедри, протокол № 8 від 28.04.11 р.). У межах виконання теми викладачі готують методичні розробки та посібники для інтегрованого навчання англійської мови на різних курсах, а також програмне забезпечення для впровадження кредитно-модульної системи; готують до друку статті й тези; виступають на конференціях.

Пріоритетні напрями наукової діяльності кафедри:

 • методика викладання іноземної мови,
 • лінвістика тексту,
 • Інтернет-лінгвістика,
 • жанрологія, віртуальна жанрологія,
 • лінгвопрагматика,
 • комунікативна лінгвістика,
 • лінгвокогнітологія,
 • дискурсологія,
 • перекладознавство.

Здобутки викладачів кафедри з науково-дослідної роботи відбито в публікаціях та доповідях на науково-практичних конференціях, зокрема викладачі кафедри взяли участь у 28 міжнародних наукових конференціях і міжвузівських науково-методичних семінарах.

Загалом викладачами кафедри опубліковано за 2016–2019 рр.. 94 наукові та науково-методичні праці, з яких:

 1. Тези міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських конференцій: 57.
 2. Опублікованих статей (в Україні та за кордоном): 24.
 3. Навчальних посібників: 5.
 4. Монографій: 3.
 5. Публікацій у Scopus: 2.
 6. Публікацій у Web of Science: 3.

Сумарний h-індекс членів кафедри згідно з БД Google Scholar на 2018 рік становить 17.

Викладачі кафедри регулярно проходять підвищення кваліфікації, відвідуючи курси та стажування за кордоном. Доцент, д. філол. н. Черхава Олеся Олегівна з 1.06.2018 р. по 1.09.2018 р. пройшла стажування (180 год.) на тему : «Modern trends in the field of higher pedagogical education and educational management» у Вищій соціально-економічній школі в м. Пшеворську (Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku).

Доцент кафедри, к. філол. н., Сташко Г.І. є відповідальним редактором (Managing Editor) у міжнародному науковому журналі “Lege Artis. Language yesterday, today, tomorrow” (http://lartis.sk/), який є фаховим науковим виданням із філології та індексується в міжнародних наукометричних базах, зокрема у Web of Science.

Доцент кафедри, д. філол. н. Черхава О. О. є членом Editorial Advisory Group (Cambridge Scholar Publishing).