ІІ курс, друга іноземна мова

Що і коли вивчаємо

Посібник з англійської мови як другої іноземної для студентів ІІ курсу факультету перекладачів

- Додаткові матеріали

Посібники з граматики

- Додаткові матеріали з граматики

Система модульно-рейтингового контролю

Критерії оцінювання відповіді студента на іспиті

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи

Рекомендована література