ІІ курс денної форми навчання

Робоча програма з другої іноземної мови для студентів ІІ курсу денної форми навчання

Анотація навчальної дисципліни

Структура навчальної дисципліни

Пояснювальна записка

Плани практичних занять: ІІІ семетр, IV семестр

Тематика практичних занять

Базові навчально-методичні матеріали

Система модульно-рейтингового контролю

Зразки МКР та критерії оцінювання

Орієнтовні питання до іспиту