ІІІ курс

Що і коли вивчаємо

Посібники з англійської мови для туризмознавців

- Додатковий матеріал

Посібник з граматики

- Додатковий матеріал з граматики

Система модульно-рейтингового контролю

Критерії оцінки відповіді студента на заліку

Критерії оцінки модульної контрольної роботи

Сайт завідувача секцією “Туризм”, де можна знайти поточну інформацію і додаткові матеріали.