ІІ курс

Що і коли вивчаємо

Посібники з англійської мови для туризмознавців

Посібник з граматики

– Додаткові матеріали з граматики

Система модульно-рейтингового контролю

Критерії оцінки відповіді студента на заліку

Критерії оцінки модульної контрольної роботи

Літня сесія 2019–2020: порядок проведення підсумкового контролю. Туризм. I–II курси

Сайт завідувача секцією “Туризм”, де можна знайти поточну інформацію і додаткові матеріали.