І курс

Що і коли вивчаємо

Посібники з англійської мови для туризмознавців

- Додаткові матеріали для самостійної роботи

Посібник з граматики

- Додаткові матеріали з граматики

Система модульно-рейтингового контролю

Критерії оцінки відповіді студента на заліку

Критерії оцінки модульної контрольної роботи

Сайт завідувача секцією “Туризм”, де можна знайти поточну інформацію і додаткові матеріали.