І курс

Що і коли вивчаємо

Посібник з англійської мови для студентів І курсу факультету перекладачів

- Додаткові матеріали

Посібники з граматики

- Додаткові матеріали з граматики

Посібники з фонетики

- Додаткові матеріали з фонетики

Система модульно-рейтингового контролю

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи

Критерії оцінювання відповіді студента на екзамені

Рекомендована література